Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ESTER 1–5

Ester se zastala Božího lidu

Ester se zastala Božího lidu

Ester projevila mimořádnou víru a odvahu, když bránila Boží lid

  • Objevit se před králem bez vyzvání mohlo znamenat smrt. Ester k němu nebyla pozvána už 30 dní.

  • Král Ahasverus, který je považován za Xerxa I., měl násilnou povahu. Například nechal jednoho muže přeseknout napůl a jeho tělo vystavil pro výstrahu. A když ho neposlechla královna Vašti, rozčílil se a sesadil ji.

  • Ester musela odhalit, že je Židovka, a přesvědčit krále, že jeho důvěryhodný rádce je podlý intrikán.