Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | NEHEMJÁŠ 9–11

Věrní Boží služebníci podpořili teokratická opatření

Věrní Boží služebníci podpořili teokratická opatření

Boží lid ochotně podpořil pravé uctívání různými způsoby

10:28–30, 32–39; 11:1, 2

  • Lidé se připravili na Svátek chýší a oslavili ho, a to vše správným způsobem.

  • Každý den se sešli, aby naslouchali čtení Božího zákona. Díky tomu se velmi radovali.

  • Vyznávali své hříchy, modlili se a prosili Jehovu o požehnání.

  • Souhlasili s tím, že budou dál podporovat všechna teokratická opatření.

Dál podporovali teokratická opatření takto:

  • vstupovali do manželství pouze s Jehovovými služebníky

  • dávali příspěvky

  • dodržovali sabat

  • dodávali dřevo pro pálení na oltáři

  • dávali Jehovovi první ovoce z úrody a prvorozená zvířata ze stád