Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Dobré skutky, na které Bůh nezapomíná

Dobré skutky, na které Bůh nezapomíná

Každý Jehovův služebník může mít záznam o dobrých věcech, které udělal ve službě pro našeho Boha. Podobně jako si milující rodič ve svém srdci uchovává úspěchy svých dětí, tak Jehova pamatuje na naši práci a na lásku, kterou projevujeme k jeho jménu. (Mt 6:20; Heb 6:10) Samozřejmě že každý z nás má jiné schopnosti a okolnosti. Pokud ale sloužíme Jehovovi, jak nejlépe umíme, můžeme z toho mít radost. (Ga 6:4; Kol 3:23) Během let tisíce bratrů a sester sloužily v betelu. Mohl by ses k této službě nabídnout i ty? Pokud ne, mohl bys povzbudit někoho jiného, aby tak začal sloužit, nebo pomoct někomu z rodiny betel, aby mohl Jehovovi tímto výjimečným způsobem sloužit dál?

PODÍVEJTE SE NA VIDEO CHCETE SLOUŽIT V BETELU? A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Co by mělo být pohnutkou ke službě v betelu?

  • Co někteří řekli o tom, jak jim za službu v betelu Jehova žehná?

  • Jaké jsou pro službu v betelu požadavky?

  • Jak se můžeš do betelu přihlásit?