Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | TITOVI 1 – FILEMONOVI

Jmenuj starší muže

Jmenuj starší muže

Tit 1:5–9

Pavel řekl Titovi, aby „jmenoval starší muže v jednom městě za druhým“. V souladu s tím dnes mají jmenování starších a služebních pomocníků na starosti krajští dozorci.

VEDOUCÍ SBOR

Podle biblického vzoru z prvního století vedoucí sbor svěřuje krajským dozorcům závažnou odpovědnost jmenovat starší a služební pomocníky.

KRAJŠTÍ DOZORCI

Každý krajský dozorce musí pečlivě a s modlitbou zvážit návrhy na jmenování, které mu předložili starší, a potom bratry, kteří jsou k tomu způsobilí, jmenovat.

JMENOVANÍ STARŠÍ

I po svém jmenování musí starší biblické požadavky dál splňovat.