Práce v betelu ve Wallkillu

PRACOVNÍ SEŠIT Srpen 2019

Tipy na rozhovory

Tipy na rozhovory o spolehlivých Božích slibech do budoucnosti.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Bůh nám nedal ducha zbabělosti“

Když spoléháme na pomoc od Boha, můžeme být ve zkouškách odvážní.

ŽIVOT KŘESŤANA

Je moudré trávit čas s těmi, kdo milují Jehovu

Lidé, se kterými se stýkáme, na nás mají buď pozitivní, nebo negativní vliv.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Jmenuj starší muže

Starší a služební pomocníci jsou jmenováni podle biblického vzoru z prvního století.

ŽIVOT KŘESŤANA

Mladí – buďte horliví „pro znamenité skutky“

Jak můžou mladí lidé dosáhnout svého cíle být pomocným nebo pravidelným průkopníkem?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Miluj spravedlnost a nenáviď špatnost

Jak můžeme dát najevo, že milujeme spravedlnost a nenávidíme špatnost?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Ze všech sil se snaž vstoupit do Božího odpočinku

Jak můžeme vstoupit do Božího odpočinku a co musíme dělat, abychom v něm zůstali?

ŽIVOT KŘESŤANA

Dobré skutky, na které Bůh nezapomíná

Jaké jsou pro službu v betelu požadavky?