Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Pamatuj na Lotovu manželku

Pamatuj na Lotovu manželku

Proč se Lotova manželka ohlédla, když utíkala ze Sodomy? To Bible neříká. (1Mo 19:17, 26) Z kontextu Ježíšova varování vyplývá, že možná toužila po věcech, které tam nechala. (Lk 17:31, 32) Jak se můžeme vyvarovat toho, že bychom stejně jako ona přišli o Boží přízeň? Nesmíme dovolit, aby pro nás majetek a pohodlí začaly být nejdůležitější. (Mt 6:33) Ježíš řekl: „Nemůžete být otroky Boha a bohatství.“ (Mt 6:24) Co když ale zjistíme, že kvůli hmotným věcem začínáme zanedbávat duchovní věci? Můžeme prosit Jehovu, abychom dokázali rozpoznat, jaké změny bychom měli udělat, a aby nám k tomu dal odvahu a sílu.

PŘIPOMEŇTE SI TŘÍDÍLNÝ FILM PAMATUJ NA LOTOVU MANŽELKU A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Jak můžu dát najevo, že pamatuju na Lotovu manželku?

    Když byla Gloria pod tlakem, aby víc vydělávala, jak se to projevilo v tom, jak přemýšlela, co říkala a co dělala?

  • V čem je pro nás Lotova manželka varováním?

  • Jak Joeovi a jeho rodině pomohlo, že začali žít podle biblických zásad?

  • Jaký vliv měli kolegové v práci na Annie a její vztah k Jehovovi?

  • Proč potřebujeme být odvážní, když jsme pod tlakem, abychom především vydělávali?

  • Jak dali Brian a Gloria duchovní věci znovu na první místo v životě?

  • Kterých biblických zásad sis ve filmu všiml?