Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | LUKÁŠ 19, 20

Co se učíme z podobenství o deseti minách

Co se učíme z podobenství o deseti minách

19:12–24

Koho nebo co v tomto podobenství představuje pán, otroci a miny?

  1. Pán představuje Ježíše

  2. Otroci představují Ježíšovy pomazané následovníky

  3. Miny neboli peníze, které pán svěřil otrokům, představují jedinečný úkol činit učedníky

Součástí tohoto podobenství je varování, co by se stalo, kdyby Ježíšovi pomazaní následovníci byli jako špatný otrok. Ježíš očekává, že jeho učedníci naplno využijí svůj čas, sílu a prostředky, aby činili další učedníky.

Jak ve službě můžu napodobovat věrné pomazané bratry a sestry?