Sestra říká jedné ženě a její dceři o stránkách jw.org, São Paulo, Brazílie

PRACOVNÍ SEŠIT Srpen 2018

Tipy na rozhovory

Jak vést rozhovory o praktických radách z Bible.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Ukaž, že jsi vděčný

Ti, kdo si přejí líbit se Kristu, by měli projevovat lásku a vděčnost všem lidem bez ohledu na jejich národnost nebo náboženství. Vlastně jim to dluží.

ŽIVOT KŘESŤANA

Pamatuj na Lotovu manželku

Jak se můžeme vyvarovat toho, že bychom jako Lotova manželka přišli o Boží přízeň? Co když zjistíme, že kvůli hmotným věcem začínáme zanedbávat duchovní věci?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Co se učíme z podobenství o deseti minách

Koho nebo co v Ježíšově podobenství o deseti minách představuje pán, otroci a peníze?

ŽIVOT KŘESŤANA

Zlepšujme svou službu: Jak používat JW.ORG

Publikace, které tvoří naši Základní výbavu do služby, obsahují odkaz na jw.org. Když se naše stránky naučíme dobře používat, budeme ve službě efektivnější.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Blíží se vaše osvobození

Brzo Ježíš přijde jako vykonavatel rozsudku a osvoboditel. Musíme se na to po duchovní stránce připravit, jedině tak si svým vysvobozením budeme moct být jistí.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Buď připravený odpouštět

Jehova a Ježíš zkoumají srdce člověka, který udělal chybu, a čekají, až svůj postoj začne měnit. Chtějí mu totiž odpustit.

ŽIVOT KŘESŤANA

Ježíš zemřel i za tvého bratra

Ježíš zemřel za nedokonalé lidi. Jak můžeme našim bratrům a sestrám, kteří jsou nedokonalí stejně jako my, dávat najevo, že je máme rádi tak jako Kristus?