Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Pracuj na vlastnostech, které se líbí Bohu – pokora

Pracuj na vlastnostech, které se líbí Bohu – pokora

PROČ JE DŮLEŽITÁ:

JAK NA NÍ PRACOVAT:

  • Nech si poradit a jednej podle toho, co ses dozvěděl. (Ža 141:5; Př 19:20)

  • Buď ochotný dělat i podřadnou práci. (Mt 20:25–27)

  • Dej si pozor, abys nezpychl kvůli svým schopnostem nebo tomu, co můžeš pro Jehovu dělat. (Ří 12:3)

Jak můžu ještě víc dát najevo pokoru?

PODÍVEJTE SE NA VIDEO DÁVEJ SI POZOR NA TO, CO VĚRNOST OSLABUJE – PÝCHA A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Co o nás vypovídá to, jak reagujeme, když nám někdo poradí?

  • Jak nám může pomoct modlitba, když chceme být víc pokorní?

  • Jak se projeví, že jsme pokorní?