Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | JAKUB 3–5

Jednej moudře

Jednej moudře

3:17

Moudrost od Jehovy je praktická. Může nám například pomoct usmířit se se spoluvěřícím. Pokud jsme ji skutečně získali, bude to vidět z našeho jednání.

Moudrost od Boha je:

  • čistá

  • pokojná

  • rozumná

  • připravená uposlechnout

  • plná milosrdenství a dobrých skutků

  • nestranná

  • nepokrytecká

ZEPTEJ SE SÁM SEBE: Který z těchto rysů moudrosti od Boha jsem v nedávné době projevil? Jak bych se v něčem z toho mohl zlepšit?