Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Jak moc si vážíš Božího Slova?

Jak moc si vážíš Božího Slova?

V Bibli jsou myšlenky a výroky Boha Jehovy, autora této posvátné knihy. (2Pe 1:20, 21) Bible zdůrazňuje, že prostřednictvím Božího království bude Bůh ospravedlněn jako nejvyšší panovník, a tak dává celému lidstvu naději, že brzy bude líp. Z Bible také poznáváme láskyplnou osobnost našeho nebeského Otce Jehovy. (Ža 86:15)

Každý z nás si Božího Slova váží z jiného důvodu. To, že je pro nás Bible vzácným darem, dáváme najevo tak, že si ji denně čteme a že se tím, co se v ní píše, řídíme. Je z našeho jednání vidět, že máme podobné pocity jako žalmista, který řekl „jak já miluji tvůj zákon“? (Ža 119:97)

PODÍVEJTE SE NA VIDEO MILOVALI BIBLI – SESTŘIH (WILLIAM TYNDALE) A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Proč William Tyndale přeložil některé části Bible?

  • Proč bylo jeho úsilí přeložit Bibli tak pozoruhodné?

  • Jak se kopie Tyndalovy Bible dostaly do Anglie?

  • Jak může každý z nás ukázat, že si Božího Slova váží?