Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Jehova má rád čistotu

Jehova má rád čistotu

„Umyj si ruce.“ „Ukliď si pokoj.“ „Vytři podlahu.“ „Vynes odpadky.“ Mnozí rodiče učí svoje děti, jak dbát na čistotu. Nicméně zásady týkající se čistoty pocházejí od našeho svatého Boha. (2Mo 30:18–20; 5Mo 23:14; 2Ko 7:1) Když jsme čistí my a stejně tak i naše věci, chválíme tím Jehovu. (1Pe 1:14–16) Jak vypadá náš dům a jeho okolí? Na rozdíl od lidí, kteří na ulici nebo v parku odhazují odpadky, se křesťané snaží planetu Zemi, která je naším domovem, udržovat čistou. (Ža 115:16; Zj 11:18) Dokonce i z malých věcí, jako je to, co uděláme s obalem od bonbónu, plechovkou nebo žvýkačkou, je vidět, jaký máme k čistotě postoj. Ve všech oblastech života se chceme doporučovat „jako Boží služebníci“. (2Ko 6:3, 4)

PODÍVEJTE SE NA VIDEO JEHOVA MÁ RÁD ČISTOTU A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Na co se někteří vymlouvají, když neudržují svoje věci čisté?

  • Jak je Jehovův pohled na čistotu patrný z Mojžíšova zákona?

  • Jak můžeme Jehovu chválit beze slov?

Jak můžu Jehovův pohled na čistotu odrážet já osobně?