Přejít k článku

Přejít na obsah

8.–14. října

JAN 11, 12

8.–14. října
 • Píseň č. 108 a modlitba

 • Úvodní slova (3 min. nebo méně)

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

 • Buď soucitný jako Ježíš (10 min.):

  • Jan 11:23–26 – Ježíš Martu utěšil tím, co řekl (nwtsty studijní poznámky)

  • Jan 11:33–35 – Ježíše dojalo, když viděl Marii a ostatní, jak pláčou (nwtsty studijní poznámky)

  • Jan 11:43, 44 – Ježíš aktivně pomáhal těm, kdo to potřebovali

 • Hledání duchovních drahokamů (8 min.):

  • Jan 11:49 – Kdo jmenoval Kaifáše veleknězem a jak dlouho jím Kaifáš byl? (nwtsty studijní poznámka)

  • Jan 12:42 – Proč se někteří Židé báli uznat, že Ježíš je Kristus? (nwtsty studijní poznámky)

  • Co ses ze čtení Bible na tento týden dozvěděl o Jehovovi?

  • Co dalšího tě při čtení Bible zaujalo?

 • Čtení Bible (4 min. nebo méně): Jan 12:35–50

KAZATELSKÁ SLUŽBA

 • První rozhovor (2 min. nebo méně): podle rubriky „Tipy na rozhovory

 • Video s první opětovnou návštěvou (5 min.): video přehraj a pak ho s posluchači rozeber

 • Proslov (6 min. nebo méně): w13 9/15 32, námět: Proč Ježíšovi před tím, než vzkřísil Lazara, vytryskly slzy?

ŽIVOT KŘESŤANA

 • Píseň č. 130

 • Ježíš je „vzkříšení a život“ (Jan 11:25) (15 min.): Rozbor s účastí posluchačů. Nech přehrát video Ať každý „s jistotou pozná, že ho Bůh učinil Pánem i Kristem“ (2. část) – sestřih. Potom se posluchačů zeptej: Co se z této zprávy dozvídáme o Ježíšově soucitu? V jakém smyslu je Ježíš „vzkříšení a život“? Jaké zázraky Ježíš vykoná v budoucnosti?

 • Sborové studium Bible (30 min.): lv kap. 14 ¶1–9

 • Shrnutí a upoutávka na příště (3 min.)

 • Píseň č. 111 a modlitba