Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Láska je poznávacím znakem pravých křesťanů – radujme se z pravdy

Láska je poznávacím znakem pravých křesťanů – radujme se z pravdy

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ: Chceme být jako Ježíš, a tak musíme vydávat svědectví o tom, jaká je pravda o Božím záměru. (Jan 18:37) Taky bychom měli mít radost z pravdy, říkat pravdu a přemýšlet „o všem, co je pravé“. A to i přesto, že žijeme ve světě, který je plný podvodu a špatnosti. (Fil 4:8; 1Ko 13:6)

JAK NA TO:

  • Buď rozhodnutý neposlouchat negativní řeči o druhých ani je nešířit. (1Te 4:11)

  • Neraduj se z problémů druhých.

  • Raduj se z pozitivních, povzbudivých věcí.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO MĚJME „MEZI SEBOU LÁSKU“ – NERADUJME SE Z NESPRAVEDLNOSTI, ALE Z PRAVDY A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Proč můžeme říct, že se Sofie radovala ze špatných věcí?

  • Jak Alice nasměrovala rozhovor se Sofií pozitivním směrem?

  • Například o kterých dobrých věcech můžeme mluvit?

Neraduj se ze špatných věcí, ale z pravdy