Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Láska je poznávacím znakem pravých křesťanů – nebuďme sobečtí a nedejme se vyprovokovat

Láska je poznávacím znakem pravých křesťanů – nebuďme sobečtí a nedejme se vyprovokovat

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ: Ježíš učil, že jeho učedníky bude možné poznat podle toho, že se budou mít rádi tak, jak je měl rád on. (Jan 13:34, 35) Je proto nutné všímat si, co druzí potřebují, a nenechat se vyprovokovat. (1Ko 13:5)

JAK NA TO:

  • Když někdo řekne nebo udělá něco, čím tě zraní, zastav se a přemýšlej: Co ten problém způsobilo? Jaké následky bude mít to, jak se chystám zareagovat? (Př 19:11)

  • Nezapomeň, že všichni jsme nedokonalí a občas řekneme nebo uděláme něco, čeho později litujeme.

  • Neshody řeš okamžitě.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO MĚJME „MEZI SEBOU LÁSKU“ – NEBUĎME SOBEČTÍ A NEDEJME SE VYPROVOKOVAT A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Jak Lukáš zareagoval na Tomův návrh?

  • Co Tomovi pomohlo, aby se nenechal vyprovokovat?

  • K čemu vedlo to, že Tom odpověděl klidně?

Proč je pro sbor dobré to, když se nenecháme vyprovokovat?