Bratři a sestry v Malawi mají jeden druhého moc rádi

PRACOVNÍ SEŠIT Říjen 2018

Tipy na rozhovory

Tipy na rozhovory o tom, proč se dobrým lidem stávají špatné věci, a o změně, kterou se Bůh chystá udělat.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Ježíš pečuje o svoje ovce

Ježíš – „znamenitý pastýř“ – zná svoje ovce osobně. Ví, co potřebují a jaké jsou jejich silné a slabé stránky.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Buď soucitný jako Ježíš

Proč jsou Ježíšův soucit a empatie tak pozoruhodné?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Ježíš nás učí být pokorní

Ježíš apoštoly učil, že mají být pokorní a pro své bratry vykonávat i podřadné úkoly.

ŽIVOT KŘESŤANA

Láska je poznávacím znakem pravých křesťanů – nebuďme sobečtí a nedejme se vyprovokovat

Pokud chceme mít druhé rádi tak, jako je měl rád Ježíš, je nutné všímat si, co potřebují, a nenechat se vyprovokovat.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Nejste částí světa“

Ježíšovi následovníci potřebují odvahu, aby se nenechali ovlivnit ostatními lidmi.

ŽIVOT KŘESŤANA

Láska je poznávacím znakem pravých křesťanů – buďme jednotní

Abychom byli jednotní, musíme u druhých hledat to dobré a ochotně jim odpouštět.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Ježíš „vydal svědectví o pravdě“

Jsme Ježíšovi učedníci, a tak i my vydáváme svými slovy a skutky svědectví o pravdě.

ŽIVOT KŘESŤANA

Láska je poznávacím znakem pravých křesťanů – radujme se z pravdy

Je důležité, abychom vydávali svědectví o pravdě a taky se z ní radovali, i když žijeme ve světě, který je plný podvodu a špatnosti.