Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ZJEVENÍ 10–12

„Dva svědkové“ jsou zabiti a pak oživeni

„Dva svědkové“ jsou zabiti a pak oživeni

11:3–11

  • „Dva svědkové“: Malá skupina pomazaných bratrů, kteří vedli Boží lid, když bylo v roce 1914 ustanoveno Boží království

  • Zabiti: Potom co tři a půl roku kázali „v pytlovině“, byli obrazně zabiti tím, že byli uvězněni a nemohli pokračovat v činnosti

  • Oživeni: Na konci symbolických třech a půl dnů byli oživeni, když byli propuštěni z vězení a znovu se postavili do čela kazatelské činnosti