Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ZJEVENÍ 20–22

„Pohleď, činím všechny věci nové“

„Pohleď, činím všechny věci nové“

21:1–5

Jehova slíbil, že všechno bude nové.

  • Nové nebe: Nová vláda, která zajistí, aby všechno na zemi bylo v pořádku

  • Nová země: Společnost lidí, kteří se budou podřizovat Boží vládě, a žít tak, jak Bůh považuje za správné

  • Všechny věci nové: Bolestné vzpomínky na tělesné, psychické a citové trápení budou nahrazeny příjemnými zážitky z každého dalšího dne