Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ZJEVENÍ 13–16

Neměj strach z děsivých divokých zvířat

Neměj strach z děsivých divokých zvířat

13:1, 2, 11, 15–17

Když pochopíme, co jsou divoká zvířata ze 13. kapitoly Zjevení, pomůže nám to, abychom z nich neměli strach ani je neobdivovali a nepodporovali, jako to dělá většina lidstva.

Přiřaď každé zvíře k tomu, co představuje

DIVOKÁ ZVÍŘATA

Drak (Zj 13:2)

Divoké zvíře s deseti rohy a sedmi hlavami (Zj 13:1, 2)

Divoké zvíře se dvěma rohy jako beránek (Zj 13:11)

Socha divokého zvířete (Zj 13:15)

 

 

 

 

TO, CO PŘEDSTAVUJÍ

  • Britsko-americká světová velmoc

  • Společnost národů a po ní Organizace spojených národů

  • Satan

  • Všechny vlády, které se staví proti Bohu