Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | SKUTKY 19, 20

„Dávejte pozor na sebe a na celé stádo“

„Dávejte pozor na sebe a na celé stádo“

20:28, 31, 35

Sboroví starší stádo duchovně sytí, chrání ho a pečují o něj. Pamatují, že Kristus každou ovečku vykoupil svou drahocennou krví. Těch, kdo se podobně jako Pavel nesobecky nasazují pro sbor, si bratři a sestry opravdu váží a mají je moc rádi.