Přejít k článku

Přejít na obsah

31. prosince 2018 – 6. ledna 2019

SKUTKY 19, 20

31. prosince 2018 – 6. ledna 2019
  • Píseň č. 123 a modlitba

  • Úvodní slova (3 min. nebo méně)

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

KAZATELSKÁ SLUŽBA

  • Druhá opětovná návštěva (3 min. nebo méně): podle rubriky „Tipy na rozhovory“, dej zájemci vizitku jw.org

  • Třetí opětovná návštěva (3 min. nebo méně): rozeber nějaký biblický verš a polož otázku na příště

  • Biblické studium (6 min. nebo méně): jl 15. lekce

ŽIVOT KŘESŤANA

  • Píseň č. 122

  • Školte iniciativní mladé muže (15 min.): Rozbor s účastí posluchačů. Video nech přehrát. Potom přítomným polož otázky: Jakou důležitou úlohu mají starší ve sboru? (Sk 20:28) Proč je nutné, aby starší školili další bratry? Jak můžou starší napodobovat příklad Ježíše v tom, jak školil apoštoly? Jaký postoj ke školení by bratři měli mít? (Sk 20:35; 1Ti 3:1) Jak konkrétně starší můžou bratry školit? Jaký pohled by starší měli mít na ty, které školí?

  • Sborové studium Bible (30 min.): cf kap. 1 ¶8–15

  • Shrnutí a upoutávka na příště (3 min.)

  • Píseň č. 65 a modlitba