Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Zlepšujme svou službu: Pomáhejme těm, kdo mají správný postoj, aby se stali křesťany

Zlepšujme svou službu: Pomáhejme těm, kdo mají správný postoj, aby se stali křesťany

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ: Jehova působí, že semínka biblické pravdy rostou v srdcích těch, kdo jsou „správně nakloněni k věčnému životu“. (Sk 13:48; 1Ko 3:7) S Jehovou spolupracujeme tak, že se ve službě zaměřujeme na lidi, kteří reagují na to, co se dozvídají. (1Ko 9:26) Zájemci potřebují pochopit, že křest je nezbytný k tomu, aby mohli být zachráněni. (1Pe 3:21) Pomáháme jim, aby se stali Kristovými následovníky, a to tím, že je učíme dělat v životě změny, kázat a vyučovat. Taky jim pomáháme, aby zasvětili svůj život Jehovovi. (Mt 28:19, 20)

JAK NA TO:

  • Svému zájemci připomínej, že účelem studia je, aby poznal Jehovu a dělal mu radost. (Jan 17:3)

  • Pomáhej mu duchovně se posouvat kupředu, například tak, že bude překonávat různé překážky, jako jsou zlozvyky nebo přátelství s lidmi, kteří neuctívají Jehovu.

  • Povzbuzuj ho před křtem i po něm. (Sk 14:22)

PODÍVEJTE SE NA VIDEO JEHOVA TI POMŮŽE A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Proč můžou mít někteří strach zasvětit se Jehovovi a dát se pokřtít?

  • Jak můžou sboroví starší zájemcům pomáhat, aby dělali duchovní pokroky?

  • Co se z Izajáše 41:10 dozvídáme o Jehovovi?

  • Díky kterým vlastnostem můžeme Jehovovi sloužit přijatelným způsobem, i když jsme nedokonalí?

Jak s Jehovou spolupracujeme, když někomu pomáháme stát se křesťanem?