Rodina v Jihoafrické republice zpívá během rodinného uctívání

PRACOVNÍ SEŠIT Prosinec 2018

Tipy na rozhovory

Tipy na rozhovory o tom, jestli má život na zemi nějaký hlubší smysl a jakou budoucnost nám Bůh slibuje.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Krutý pronásledovatel začíná nadšeně kázat o Ježíšovi

Pokud studuješ Bibli, ale nejsi pokřtěný, napodobíš Saula a budeš se odhodlaně řídit tím, co se dozvídáš?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Barnabáš a Pavel oznamují dobrou zprávu ve vzdálených oblastech

Navzdory silnému odporu se Barnabáš a Pavel hodně namáhali, aby pomohli mírným lidem přijmout křesťanství.

ŽIVOT KŘESŤANA

Zlepšujme svou službu: Pomáhejme těm, kdo mají správný postoj, aby se stali křesťany

Jak s Jehovou spolupracujeme, když někomu pomáháme stát se křesťanem?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Jednomyslné rozhodnutí na základě Božího Slova

Co se můžeme naučit z toho, jakým způsobem byla jedna sporná situace vyřešena?

ŽIVOT KŘESŤANA

Radostně chval Jehovu zpěvem

Jaký vliv na nás může mít to, když zpíváme naše písně?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Když kážeš a učíš druhé z Bible, buď jako apoštol Pavel

V čem nám apoštol Pavel může být příkladem, pokud jde o službu?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Dávejte pozor na sebe a na celé stádo“

Starší stádo duchovně sytí, chrání ho a pečují o něj. Pamatují, že Kristus každou ovečku vykoupil svou drahocennou krví.