Služba na tržišti v Sieře Leone

PRACOVNÍ SEŠIT Prosinec 2017

Úvody do služby

Úvody do služby k časopisu Probuďte se! a myšlenka z Bible, která ukazuje, že smrt jednou bude věcí minulosti. Příklady použijte pro sestavení vlastního úvodu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Hledejme Jehovu dřív, než přijde den jeho hněvu

Aby nás Bůh Jehova v den svého hněvu ochránil, musíme poslouchat Sefanjášovy pokyny.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Opravdu se chopí suknice muže, který je Žid“

Lidé ze všech národů přicházejí, aby spolu s pomazanými křesťany uctívali Boha Jehovu. Jak je možné pomazané podporovat?

ŽIVOT KŘESŤANA

Zlepšujme svou službu: Jak zastihnout všechny lidi v obvodu

Chceme mluvit o dobré zprávě se všemi lidmi v našem obvodu. Jak na to?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Zůstaň v „údolí hor“

Co představuje „údolí hor“? Jak lidé do ochranného údolí prchají a jak tam můžou zůstat?

ŽIVOT KŘESŤANA

Novinka na shromáždění v týdnu

Díky studijním poznámkám a multimédiím z online studijního vydání Překladu nového světa bude tvoje příprava na shromáždění zajímavější a přiblíží tě k Jehovovi.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Líbí se Jehovovi, jaké máš manželství?

Lidé, kteří v Malachiášově době zradili svého manželského partnera, uctívali Boha zbytečně. Jak si manželé můžou zůstat věrní dnes?

ŽIVOT KŘESŤANA

Jak se pozná pravá láska?

Jehova si přeje, aby manželství bylo trvalým svazkem. Dal nám spoustu rad, jak si dobře vybrat manželského partnera a být v manželství spokojení.