Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Zlepšujme svou službu: Jak zapůsobit na srdce zájemce pomocí knihy „Zachovávejte se v Boží lásce“

Zlepšujme svou službu: Jak zapůsobit na srdce zájemce pomocí knihy „Zachovávejte se v Boží lásce“

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ: Aby lidé mohli uctívat Jehovu přijatelným způsobem, musí znát jeho měřítka a řídit se jimi. (Iz 2:3, 4) Kniha Boží láska je druhá publikace, kterou používáme, když s někým studujeme Bibli. Má zájemci pomoct, aby pochopil, jak může biblické zásady uplatnit v každodenním životě. (Heb 5:14) Při studiu se musíme snažit zapůsobit na jeho srdce, protože díky tomu bude mít správnou motivaci dělat v životě změny. (Ří 6:17)

JAK NA TO:

  • Dobře se připravuj a stále měj na mysli, co zájemce potřebuje. Připrav si k rozebírané látce doplňující otázky, díky kterým ti zájemce řekne svoje názory a pocity. (Př 20:5; be 259)

  • Používej rámečky, abys zájemci ukázal, jak je důležité uplatňovat biblické zásady.

  • Pomáhej zájemci, aby se dokázal rozhodnout v záležitostech svědomí, ale nerozhoduj za něj. (Ga 6:5)

  • Taktně se snaž zjistit, jestli zájemce nepotřebuje s uplatněním určitých biblických zásad pomoct. Buď laskavý a povzbuď ho, aby změny dělal z lásky k Jehovovi. (Př 27:11; Jan 14:31)