Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | IZAJÁŠ 17–23

Zneužívání moci vede ke ztrátě autority

Zneužívání moci vede ke ztrátě autority

Šebna byl správce „nad domem“. Zřejmě je tím myšlen dům krále Ezekjáše. Po králi nebyl nikdo mocnější než on – to znamená, že se od něj hodně očekávalo.

22:15, 16

  • Šebna měl pečovat o Jehovův lid.

  • Sobecky usiloval o co největší prestiž.

22:20–22

  • Jehova nahradil Šebnu Eljakimem.

  • Eljakim dostal „klíč Davidova domu“, který byl symbolem moci a autority.

K zamyšlení: Jak mohl Šebna používat svoji autoritu k prospěchu druhých?