Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | IZAJÁŠ 11–16

Země bude naplněna poznáním Jehovy

Země bude naplněna poznáním Jehovy

Kdy zažili splnění tohoto proroctví Izraelité?

  • Proroctví se splnilo při cestě Izraelitů z vyhnanství v Babyloně a taky když pak žili v obnovené judské zemi. Nemuseli se bát útoků nebezpečných zvířat ani lidí s podobnými vlastnostmi. (Ezr 8:21, 22)

Jak se toto proroctví plní dnes?

  • Díky poznání Jehovy lidé mění svoji osobnost. Dokonce i agresivní lidé se můžou stát pokojnými. Díky tomuto poznání dnes existuje celosvětový duchovní ráj.

Jak se toto proroctví splní v budoucnosti?

  • Celá planeta bude bezpečným a pokojným rájem – tak, jak si to Bůh od začátku přál. Žádný člověk ani zvíře nebudou nebezpeční pro svoje okolí.

Když Pavel poznal Boha, úplně se změnil

  • V době, kdy byl farizeem, se svým chováním podobal divokému zvířeti. (1Ti 1:13)

  • Díky přesnému poznání pravdy svoji osobnost úplně změnil. (Kol 3:8–10)