Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | IZAJÁŠ 6–10

Mesiáš splnil proroctví

Mesiáš splnil proroctví
ZOBRAZENÍ

Staletí předtím, než se Ježíš narodil, Izajáš předpověděl, že Mesiáš bude kázat „v jordánském kraji, Galileji národů“. Na Ježíšovi se toto proroctví splnilo, když cestoval po celé Galileji, aby kázal dobrou zprávu a vyučoval druhé. (Iz 9:1, 2)

  • Udělal první zázrak – Kána (Jan 2:1–11)

  • Vybral si apoštoly – blízko Kafarnaum (Mr 3:13, 14)

  • Pronesl Kázání na hoře – blízko Kafarnaum (Mt 5:1–7:27)

  • Vzkřísil syna vdovy – Nain (Lk 7:11–17)

  • Potom co byl vzkříšen, se objevil asi 500 učedníků – Galilea (1Ko 15:6)