Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Buď věrný, když je vyloučený tvůj příbuzný

Buď věrný, když je vyloučený tvůj příbuzný

Podívej se na video Věrně se zastávej Jehovových měřítek – vyhýbej se nekajícným provinilcům a zkus odpovědět na následující otázky:

  • Co prověřilo víru rodičů Sonji?

  • Co jim pomohlo, aby zůstali věrní Jehovovi?

  • Jak jejich věrnost Jehovovi pomohla Sonje?