Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Jehova miluje radostného dárce

Jehova miluje radostného dárce

Ve 2. Korinťanům 9:7 se píše: „Ať každý jedná, právě jak se rozhodl ve svém srdci, ne s nechutí nebo z donucení, neboť Bůh miluje radostného dárce.“ Dnes máme různé možnosti, jak jednoduše darovat peníze online, abychom podpořili místní sbor nebo celosvětovou činnost svědků Jehovových.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO JAK ELEKTRONICKY ZASÍLAT DARY A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Jak se dostaneme na stránku s informacemi o tom, jaké možnosti zasílání darů v naší zemi máme?

  • Jaké výhody někteří vidí v zasílání darů elektronicky?

  • Například jakými způsoby můžeme něco darovat?

  • Co můžeme dělat, když úplně nerozumíme tomu, jak tyto nové možnosti využívat?