Přejít k článku

Přejít na obsah

26. listopadu – 2. prosince

SKUTKY 6–8

26. listopadu – 2. prosince
 • Píseň č. 63 a modlitba

 • Úvodní slova (3 min. nebo méně)

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

 • Sbor zažívá pronásledování (10 min.):

  • Sk 6:1 – Řecky mluvící vdovy byly ve sboru zjevně znevýhodňovány (bt 41 ¶17)

  • Sk 6:2–7 – Apoštolové podnikli určité kroky, aby problém vyřešili (bt 42 ¶18)

  • Sk 7:58–8:1 – Křesťané začali být tvrdě pronásledovaní

 • Hledání duchovních drahokamů (8 min.):

  • Sk 6:15 – V jakém smyslu byl Štěpánův obličej „jako obličej anděla“? (bt 45 ¶2)

  • Sk 8:26–30 – V čem se naše služba podobá té Filipově? (bt 58 ¶16)

  • Co ses ze čtení Bible na tento týden dozvěděl o Jehovovi?

  • Co dalšího tě při čtení Bible zaujalo?

 • Čtení Bible (4 min. nebo méně): Sk 6:1–15

KAZATELSKÁ SLUŽBA

 • Druhá opětovná návštěva (3 min. nebo méně): podle rubriky „Tipy na rozhovory“, pozvi zájemce na shromáždění

 • Třetí opětovná návštěva (3 min. nebo méně): vyber si biblický verš a nabídni některou studijní publikaci

 • Biblické studium (6 min. nebo méně): lv 33 ¶16, 17

ŽIVOT KŘESŤANA

 • Píseň č. 73

 • Naplňme „svou ruku darem pro Jehovu“ (15 min.): Rozbor s účastí posluchačů, který povede starší. Nejdřív nech přehrát video. Přečti dopis od bratrů z pobočky, ve kterém děkují za dary z minulého služebního roku. Řekni, co nám to přináší, když dáváme dary. Zmiň se o tom, jaké má sbor měsíční výdaje. Uveď, jak můžeme dary dávat a jak se dary používají. Bratry a sestry pochval za jejich štědrost.

 • Sborové studium Bible (30 min.): lv kap. 16 ¶9–14 a rámeček „Dávejme si pozor na Satanovu vychytralost

 • Shrnutí a upoutávka na příště (3 min.)

 • Píseň č. 51 a modlitba