Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Pojízdné stojany pomáhají lidem po celém světě

Pojízdné stojany pomáhají lidem po celém světě

páté kapitoly Skutků se dozvídáme, že křesťané v prvním století chodili do chrámu – tedy na veřejné místo, kde bylo hodně lidí – aby tam mluvili o dobré zprávě. (Sk 5:19–21, 42) V dnešní době sloužíme na veřejnosti se stojany a má to výborné výsledky.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO POJÍZDNÉ STOJANY POMÁHAJÍ LIDEM PO CELÉM SVĚTĚ A ZKUSTE ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

  • Kdy a jak služba se stojany začala?

  • Jaké výhody často má služba s pojízdným stojanem oproti službě se stolkem?

  • Co se můžeme naučit z toho, co zažila Mi Džung Jouová?

  • Jak je z příběhu Jacoba Salomého vidět, že služba se stojany je účinná?

  • Co se od Annies a jejího manžela učíme o tom, jak službu se stojany dobře využít?