Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Služba tam, kde se mluví více jazyky

Služba tam, kde se mluví více jazyky

Lidé si dobrou zprávu často vyslechnou ochotněji, když ji slyší ve svém rodném jazyce. Možná právě proto o Letnicích roku 33 Jehova zajistil, aby Židé z různých zemí slyšeli dobrou zprávu ve své mateřštině, a to i přesto, že zřejmě ovládali jeden z tehdy běžných jazyků, jako byla hebrejština nebo řečtina. (Sk 2:5, 8) V oblastech, kde se dnes mluví více jazyky, jsou možná sbory, které pořádají shromáždění v různých jazycích, ale slouží na stejném území. Jak můžou zvěstovatelé z takových sborů spolupracovat, aby mluvili o Bohu pokud možno s každým člověkem? A jak se můžou vyhnout tomu, že by za někým chodilo víc zvěstovatelů z různých sborů, což by dotyčného mohlo dráždit?

  • Poraďte se (Př 15:22): Dozorci služby by se spolu měli poradit a připravit takový systém, jak dané území propracovávat, který bude vyhovovat všem místním sborům. Zvěstovatelé z cizojazyčných sborů, které mají malý obvod, budou zřejmě chtít, aby zvěstovatelé z jiných sborů vynechali domácnosti, které patří do jejich cizojazyčného obvodu. Pokud má ale cizojazyčný sbor tak velký obvod, že ho zvěstovatelé nezvládají pravidelně propracovat, možná upřednostní, aby bratři a sestry z jiných sborů žádné domácnosti nevynechávali a informovali je, když někdo projeví zájem o biblickou pravdu v jejich jazyce. (od 9:37) Můžou vás taky poprosit, abyste jim pomohli najít lidi, kteří mluví jejich jazykem, a adresy takových lidí jim předali. (km 5/15 1) Pamatujte, že v jedné domácnosti můžou žít lidé, kteří mluví různými jazyky. Pokyny pro to, jak propracovat dané území, by měly být v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

  • Spolupracujte (Ef 4:16): Dodržujte všechny pokyny, které dostanete od dozorce služby. Studuješ Bibli s někým, kdo líp ovládá jiný jazyk, než je jazyk, kterým se mluví ve vašem sboru? Takový člověk by mohl dělat rychlejší pokroky, kdybys studium předal sboru nebo skupině, ve které se mluví daným jazykem a která je poblíž.

  • Připravte se (Př 15:28; 16:1): Když ve svém obvodu potkáš cizince, udělej, co můžeš, abys mu sdělil dobrou zprávu. Předem si do svého elektronického zařízení stáhni Bibli a videa v jazycích, se kterými se ve službě můžeš setkat. V některých jazycích se taky můžeš pomocí aplikace JW Language naučit pozdravit.