Stavba sálu Království v Austrálii

PRACOVNÍ SEŠIT Listopad 2018

Tipy na rozhovory

Jak vést rozhovory o naději na vzkříšení.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Miluješ mě víc než tyto zde?“

Petr se musel rozhodnout, jestli dá v životě na první místo svoje zaměstnání, nebo službu pro Jehovu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Na křesťanský sbor je vylit svatý duch

Tři tisíce lidí, kteří se dali pokřtít, Boha uctívali jednotně i přes svůj odlišný původ.

ŽIVOT KŘESŤANA

Služba tam, kde se mluví více jazyky

Jak můžou zvěstovatelé spolupracovat, aby mluvili o Bohu pokud možno s každým člověkem a přitom se vyhnuli tomu, že by za někým chodilo víc zvěstovatelů z různých sborů?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Odvážně oznamovali dobrou zprávu

Díky čemu mluvili apoštolové s přesvědčením a smělostí?

ŽIVOT KŘESŤANA

Pojízdné stojany pomáhají lidem po celém světě

Jaké výsledky přináší služba na veřejnosti se stojany?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Sbor zažívá pronásledování

Křesťané zažívali těžkosti a pronásledování, ale díky podpoře od Jehovy vytrvali a přibývalo jich.

ŽIVOT KŘESŤANA

Naplňme „svou ruku darem pro Jehovu“

Po celém světě se toho dnes v Boží organizaci dělá opravdu hodně a my to můžeme různými způsoby finančně podpořit.