Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Její manžel „je někdo známý v branách“

Její manžel „je někdo známý v branách“

Dobrá manželka je přínosem pro svého manžela. V době krále Lemuela byl muž, který takovou manželku měl, „někdo známý v branách“. (Př 31:23) Dnes slouží zodpovědní muži jako starší nebo služební pomocníci. Pokud jsou ženatí, jejich možnost takhle sloužit do velké míry závisí na chování a podpoře jejich manželek. (1Ti 3:4, 11) Takových manželek si velmi váží nejen jejich manžel, ale i celý sbor.

Jak dobrá manželka podporuje svého manžela: