Průkopnice v mexickém státě Chiapas vydávají svědectví v jazyce tzotzil

PRACOVNÍ SEŠIT Listopad 2016

Úvody do služby

Jak nabídnout Strážnou věž a rozebrat myšlenku, že se dnes splňuje biblické proroctví. Příklady použijte pro sestavení vlastního úvodu.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Jak Bible popisuje dobrou manželku

Čeho si Jehova na vdaných sestrách cení?

ŽIVOT KŘESŤANA

Její manžel „je někdo známý v branách“

Dobrá manželka je přínosem pro svého manžela.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Měj radost ze „své tvrdé práce“

Z práce můžeme mít radost, když se naučíme mít na ni správný pohled.

ŽIVOT KŘESŤANA

Jak používat knihu Co se můžeme naučit z Bible?

Jak knihu Naučit se co nejlíp využít při vedení biblického studia?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Pamatuj . . . na svého Vznešeného Stvořitele za dnů svého jinošství“

Ve 12. kapitole Kazatele je poeticky popsáno, jak je důležité dobře využít své mládí.

ŽIVOT KŘESŤANA

Mladí, neváhejte vejít „velkými dveřmi“

Můžeš si dát takové duchovní cíle, jako je například celodobá služba?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Šulamitka nám dala vynikající příklad

V čem je Šulamitka pro Jehovovy služebníky tak skvělým příkladem?