Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | SKUTKY 25, 26

Pavel se odvolává k césarovi a pak mluví s Herodem Agrippou

Pavel se odvolává k césarovi a pak mluví s Herodem Agrippou

25:11; 26:1–3, 28

Přestože si nemáme dělat starosti, co řekneme, když se dostaneme „před místodržitele a krále“, měli bychom být „připraveni k obhajobě před každým, kdo od [nás] vyžaduje důvod pro naději“. (Mt 10:18–20; 1Pe 3:15) Jak můžeme Pavla napodobit, když odpůrci „výnosem vytváří těžkosti“? (Ža 94:20)

  • Využíváme svých práv, abychom hájili dobrou zprávu. (Sk 25:11)

  • Jsme uctiví, když mluvíme se státními úředníky. (Sk 26:2, 3)

  • Pokud je to namístě, vysvětlíme, jak biblická pravda pomáhá nám a druhým. (Sk 26:11–20)