Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | MATOUŠ 6, 7

Neustále hledejte nejprve Království

Neustále hledejte nejprve Království

Ježíš nám ve vzorové modlitbě ukázal, že nejdůležitější by pro nás měly být věci, které souvisejí s Jehovovým záměrem a jeho královstvím.

6:9–13

 • Boží jméno

  Boží království

  Boží vůle

 • Chléb na tento den

  Odpuštění hříchů

  Pomoc v pokušení

Věci týkající se Království, o které se můžu modlit:

 • aby se ještě víc kázalo

 • aby svatý duch pomáhal těm, kdo jsou pronásledovaní

 • aby Bůh požehnal konkrétním stavebním projektům nebo kazatelským kampaním

 • aby Bůh dával moudrost a sílu těm, kdo v jeho organizaci dělají odpovědnou práci

 • něco jiného