Zvěstovatelé ve službě blízko Monrovie v Libérii

PRACOVNÍ SEŠIT Leden 2018

Tipy na rozhovory

Jak vést rozhovory o tom, jestli má dneska cenu zabývat se Biblí.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Nebeské království se přiblížilo

Jan žil skromně a smyslem jeho života bylo sloužit Bohu. Když jsme skromní, můžeme i my pro Jehovu dělat víc.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Co se můžeš naučit z Ježíšova Kázání na hoře

Co to znamená uvědomovat si svoje duchovní potřeby? Měl bych na něčem z uvedených věcí zapracovat?

ŽIVOT KŘESŤANA

„Nejprve se usmiř se svým bratrem“ – jak na to?

Co Ježíš učil o souvislosti mezi vztahy se spoluvěřícími a naší službou Bohu?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Neustále hledejte nejprve Království

I když se modlíme o hodně věcí, která z nich by měla být nejdůležitější?

ŽIVOT KŘESŤANA

Přestaňte si dělat starosti

Co Ježíš myslel tím, když v Kázání na hoře řekl svým učedníkům, aby si přestali dělat starosti?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Ježíš miloval lidi

Když Ježíš uzdravoval lidi, byla z toho vidět nejenom jeho moc, ale především jeho velká láska a soucit k ostatním.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Ježíš nám dává skvělou nabídku

Když se dáme pokřtít, tak obrazně řečeno přijmeme Ježíšovo jho. Sice nás čeká odpovědná a někdy náročná práce, ale zároveň zažijeme nádherné věci.