Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | IZAJÁŠ 29–33

„Král bude vládnout pro spravedlnost“

„Král bude vládnout pro spravedlnost“

Ježíš se jako král stará o to, aby ve sborech byla „knížata“ neboli starší, kteří o sbory pečují

32:1–3

  • Když přijde nějaká bouře v podobě pronásledování nebo zastrašování, jsou starší pro sbor právě jako „skrýš před dešťovou bouří“.

  • Když je někdo v duchovním ohledu „vyprahlý“, jsou jako „proudy vody v bezvodé krajině“ a poskytnou mu duchovní osvěžení.

  • Když povzbuzují sbor a duchovně ho vedou, přinášejí jeho členům úlevu jako „stín mohutného skalního útesu ve vyčerpané zemi“.