Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

„Jehovo, v tebe jsem vložil důvěru“

„Jehovo, v tebe jsem vložil důvěru“

Jehovovi bychom měli důvěřovat jak v příznivém období, tak i v době, kdy zažíváme nějaké těžkosti. (Ža 25:1, 2) V 8. století př. n. l. byli Židé v Judsku v situaci, která jejich důvěru v Jehovu prověřila. Z toho, co se tehdy stalo, se můžeme hodně naučit. (Ří 15:4) Podívejte se na video „Jehovo, v tebe jsem vložil důvěru“ a zkuste odpovědět na následující otázky.

  1. V jaké situaci byl Ezekjáš?

  2. Jak Ezekjáš uplatnil radu z Přísloví 22:3, když městu hrozilo obléhání?

  3. Proč Ezekjáš ani neuvažoval o tom, že by se vzdal Asýrii nebo uzavřel spojenectví s Egyptem?

  4. V čem je Ezekjáš dobrým příkladem pro křesťany?

  5. V jakých situacích může být vyzkoušena naše důvěra v Jehovu?

Napiš si, v jakých situacích chceš Jehovovi víc důvěřovat.