Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvody do služby

Úvody do služby

STRÁŽNÁ VĚŽ

Otázka: Myslíte si, že by se nám žilo líp, kdyby se všichni řídili těmito slovy?

Verš: Heb 13:18b

Nabídka: Bible ukazuje, že bychom měli být poctiví ve všech oblastech našeho života. Víc se dočtete v tomto čísle Strážné věže.

STRÁŽNÁ VĚŽ (zadní strana)

Otázka: Rád bych věděl, co si myslíte o této otázce. [Přečti první otázku.] Někteří lidé věří, že po smrti žijeme v nějaké jiné říši, zatímco jiní si myslí, že smrtí všechno končí. Jaký je váš názor?

Verš: Ka 9:5

Nabídka: Tento článek ukazuje, co dalšího k tomuto námětu Bible říká. Chtěl byste si ho přečíst? Příště si o tom můžeme popovídat.

DOBRÁ ZPRÁVA OD BOHA

Nabídka: Zastavil jsem se u vás, abych vás informoval o našem bezplatném biblickém kurzu. Tato brožura ukazuje, kde v Bibli můžete najít odpovědi na důležité životní otázky.

Otázka: Četl jste někdy Bibli? Rád vám ukážu, jak je díky této brožuře snadné se s Biblí seznámit. [Rozeber 1. otázku ve 2. lekci.]

Verš: Zj 4:11

VYMYSLI SI VLASTNÍ ÚVOD

Vytvoř si svůj úvod do služby podle předchozích vzorů.