Přejít k článku

Přejít na obsah

4.–10. ledna

2. PARALIPOMENON 29–32

4.–10. ledna
  • Píseň č. 114 a modlitba

  • Úvodní slova (3 min. nebo méně)

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

KAZATELSKÁ SLUŽBA

  • Připrav si úvody na tento měsíc (15 min.) Rozbor s účastí posluchačů. Nech přehrát první video Jak nabídnout Strážnou věž a potom prober hlavní body nabídky. Zdůrazni, jak si zvěstovatel připravil půdu pro opětovnou návštěvu. To samé udělej v případě druhého videa s nabídkou Strážné věže a brožury Dobrá zpráva. Krátce rozeber myšlenky z článku „Jak vést biblické studium pomocí brožury Dobrá zpráva“. Povzbuď zvěstovatele, aby si vymysleli vlastní úvod.

ŽIVOT KŘESŤANA

  • Píseň č. 127

  • Vážíme si toho, že můžeme stavět a udržovat budovy, kde uctíváme Boha(15 min.) Rozbor s účastí posluchačů. Požádej ty, kdo se podíleli na stavbě našich přednáškových sálů, aby řekli, jakou z toho měli radost. Veď krátké interview s bratrem, který má na starosti úklid a údržbu vašeho sálu. Zeptej se ho, která opatření jsou ve vašem sboru zavedena.

  • Sborové studium Bible: ia kap. 6 ¶1–14 (30 min.)

  • Shrnutí a upoutávka na příště (3 min.)

  • Píseň č. 142 a modlitba

    Připomínka: Nejdřív nech přehrát pouze hudbu a až pak by měl sbor novou píseň zazpívat.