Přejít k článku

Přejít na obsah

27. května – 2. června

GALAŤANŮM 1–3

27. května – 2. června
  • Píseň č. 72 a modlitba

  • Úvodní slova (3 min. nebo méně)

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

KAZATELSKÁ SLUŽBA

ŽIVOT KŘESŤANA

  • Píseň č. 127

  • Každý z nás může pečovat o místa, kde uctíváme Jehovu (15 min.): Rozbor s účastí posluchačů. Po přehrání videa Staráme se o místa, kde uctíváme Jehovu polož otázky uvedené v článku. Potom veď krátké interview se členem provozního výboru sálu Království. (Pokud nikoho takového ve sboru nemáte, veď interview s koordinátorem rady starších. Pokud se v sále schází pouze váš sbor, veď interview s koordinátorem údržby.) Zeptej se ho: Jak se nám daří dodržovat plán pravidelné údržby sálu? Pracujeme bezpečně? Které práce na údržbě sálu se udělaly v poslední době a co se plánuje do budoucnosti? Co by měl udělat ten, kdo má zkušenosti s údržbářskými pracemi, nebo ten, kdo by je chtěl získat při spolupráci s někým zkušeným? Jak můžou všichni bez ohledu na to, jaké mají okolnosti, při údržbě sálu pomáhat?

  • Sborové studium Bible (30 min.): cf kap. 8 ¶1–9

  • Shrnutí a upoutávka na příště (3 min.)

  • Píseň č. 142 a modlitba