Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | MAREK 13, 14

Nenech se ovládnout strachem

Nenech se ovládnout strachem

Proč apoštolové podlehli strachu?

14:29, 31

  • Až moc si věřili. Petr si dokonce myslel, že Ježíše nezradí, ani kdyby to udělali ostatní apoštolové.

14:32, 37–41

  • Nebyli bdělí a nemodlili se.

Apoštolové svého jednání litovali a po Ježíšově vzkříšení se už strachem nenechali ovládnout a odvážně kázali navzdory odporu. Díky čemu to dokázali?

13:9–13

  • Vzali vážně Ježíšovo varování, takže je odpor a pronásledování nezaskočily.

  • Spoléhali na Jehovu a modlili se k němu. (Sk 4:24, 29)

Jaké situace by mohly prověřit naši odvahu?