Služba na souostroví Tonga

PRACOVNÍ SEŠIT Květen 2018

Tipy na rozhovory

Jak vést rozhovory o tom, jaká nás čeká budoucnost.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Vezmi svůj mučednický kůl a následuj Ježíše

Proč bychom se měli pravidelně modlit, studovat si Bibli, chodit do služby a na shromáždění?

ŽIVOT KŘESŤANA

Pomoz svým dětem, aby následovaly Krista

Jak můžou rodiče svému dítěti pomoct, aby zasvětilo svůj život Bohu Jehovovi a dalo se pokřtít?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Vidění, které posiluje víru

Jak apoštola Petra ovlivnilo vidění Ježíšovy proměny? Jaký vliv můžou mít biblická proroctví na nás?

ŽIVOT KŘESŤANA

„Co tedy Bůh jhem spojil...“

Manželé a manželky, kteří slouží Jehovovi, berou svoje manželské sliby vážně a snaží se problémy řešit pomocí biblických zásad.

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

„Vhodila víc než všichni“

Jaké poučení bychom si měli vzít ze zprávy o chudé vdově, která do chrámové pokladnice vhodila dvě mince velmi malé hodnoty?

POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA

Nenech se ovládnout strachem

Apoštolové nejdřív podlehli strachu, ale litovali toho a po Ježíšově vzkříšení už kázali navzdory odporu. S čím měli zpočátku problém? Díky čemu to pak zvládli?

ŽIVOT KŘESŤANA

Jehova ti pomůže sebrat odvahu

Stává se ti někdy, že nemáš odvahu říct, že jsi svědek Jehovův? Jestli to tak je, co by ti mohlo pomoct sebrat odvahu?