Přejít k článku

Přejít na obsah

 ŽIVOT KŘESŤANA

Jehova nezapomene na vaši lásku

Jehova nezapomene na vaši lásku

PŘI SLEDOVÁNÍ VIDEA JEHOVA NEZAPOMENE NA VAŠI LÁSKU HLEDEJ ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY:

  • Jaké problémy přicházejí s rostoucím věkem?

  • Jaká vlastnost je často s vysokým věkem spojená?

  • Pokud už jsi věkem starší, jak tě můžou povzbudit slova z 3. Mojžíšovy 19:32 a z Přísloví 16:31?

  • Jak se Jehova dívá na svoje služebníky, kteří už kvůli věku nemůžou dělat tolik co dřív?

  • Co si Jehova přeje, aby jeho služebníci dělali, i když už jsou staří?

  • Jak můžou starší křesťané povzbuzovat mladé?

  • Čím tě v poslední době některý starší křesťan povzbudil?