Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | JEREMJÁŠ 39–43

Jehova „dá každému podle jeho skutků“

Jehova „dá každému podle jeho skutků“

Sedekjáš neposlechl Jehovův pokyn, aby se vzdal Babyloňanům

39:4–7

  • Viděl, jak byli popraveni jeho synové, a on sám byl oslepen a spoután měděnými okovy. Až do své smrti žil v Babyloně jako vězeň.

Ebed-melek důvěřoval Jehovovi a pomáhal proroku Jeremjášovi

39:15–18

  • Jehova Ebed-melekovi slíbil, že ho při zničení Judska ochrání.

Jeremjáš mnoho let odvážně oznamoval, že Jeruzalém bude zničen

40:1–6

  • Jehova Jeremjáše během obléhání Jeruzaléma ochraňoval a zařídil, aby ho pak Babyloňané propustili.