Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ŽALM 1-10

Pro pokojný vztah s Jehovou je zapotřebí mít úctu k jeho Synu, Ježíšovi

Pro pokojný vztah s Jehovou je zapotřebí mít úctu k jeho Synu, Ježíšovi

Nepřátelství vůči Jehovovi a Ježíšovi bylo předpovězeno

2:1–3

  • Bylo předpovězeno, že národy nepřijmou Ježíše jako Bohem ustanoveného krále a budou se snažit udržet u moci.

  • Toto proroctví se splnilo v době, kdy byl Ježíš na zemi, ale k jeho hlavnímu splnění dochází dnes.

  • Když žalmista napsal, že národy mumlají něco prázdného, myslel tím, že prázdný je jejich záměr, který je odsouzený k nezdaru.

Přežijí pouze ti, kdo mají úctu k Jehovou ustanovenému králi, Ježíšovi

2:8–12

  • Všichni, kdo odporují králi Božího království, budou zničeni.

  • Lidé, kteří k Ježíšovi mají úctu, budou žít v bezpečí a pokojných podmínkách.