Přejít k článku

Přejít na obsah

 POKLADY Z BOŽÍHO SLOVA | ŽALM 19–25

Proroctví odhalují podrobnosti o Mesiášovi

Proroctví odhalují podrobnosti o Mesiášovi

VERŠ

PROROCTVÍ

SPLNĚNÍ

Žalm 22:1

Bůh ho zdánlivě opustí

Matouš 27:46; Marek 15:34

Žalm 22:7, 8

Až bude viset na kůlu, lidé ho budou urážet

Matouš 27:39–43

Žalm 22:16

Přibijí ho na kůl

Matouš 27:31; Marek 15:25; Jan 20:25

Žalm 22:18

O jeho oblečení se bude metat los

Matouš 27:35

Žalm 22:22

Bude oznamovat Boží jméno

Jan 17:6